Finns det någon fördel med att ha motorvärmaren igång en längre tid än det rekommenderade?

    Att värma motorn längre tid än nödvändigt minskar slitage i motorn.
    Ja, bränsleförbrukningen och avgasutsläppen minskar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den rekommenderade tiden för användning av motorvärmare är:

  • En och en halv timme (1h & 30min) om temperaturen är under -15°
  • En timme (1h) om temperaturen är upp till 0°
  • Tjugo minuter (20min) om temperaturen är upp till 10°

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning.