Hur länge bör du använda en motorvärmare om temperaturen är 0°?

  Cirka 4 timmar och 30 minuter.
  ?
  Cirka 20 minuter.
  Cirka 1 timme och 30 minuter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den rekommenderade tiden för användning av motorvärmare är cirka:

 • 1 timme och 30 minuter om temperaturen är under -15°
 • 60 minuter om temperaturen är upp till 0°
 • 30 minuter om temperaturen är upp till 10°

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning.