Hur påverkas du som individ av höga bullernivåer i trafiken?

    Högt buller gör att vi kan fokusera bättre och minskar stressen.
    Buller har ingen inverkan på oss individer.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Många människor känner sig störda av buller och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa.