Vilket av följande alternativ stämmer om nödhjulet?

    ?
    Nödhjul får inte monteras om de övriga däcken är dubbade.
    Nödhjul får aldrig köras i mer än 40 km/h.
    Nödhjul är bara till för sommarväglag.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nödhjul är en smalare variant av ett reservdäck, och är till för att man ska kunna transportera sig till en verkstad. Bestämmelser om högsta hastighet står i bilens instruktionsbok och det kan även framkomma på bilens däck.

I instruktionsboken finns all nödvändig information, exempelvis högsta hastighet, maximal körsträcka och lufttryck.