Facebook pixel

Vilket av följande alternativ räknas inte in i bilens tjänstevikt?

  Bränsle.
  ?
  Reservhjul.
  Förare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tjänstevikten är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med

 • det tyngsta karosseri som hör till fordonet,
 • verktyg och
 • reservhjul som hör till fordonet
 • bränsle
 • smörjolja
 • vatten
 • föraren.

Allt utöver det räknas som last, även passagerare.