Hur påverkas köregenskaperna om du kör en bil med tillkopplad släpvagn och kultrycket är högt?

    Risken för att släpet kan lossna från dragkroken ökar.
    Bilens bakdäck får sämre grepp eftersom bilen blir framtung.
    ?
    Det blir lättare att bromsa ekipaget.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med kultryck menas hur tungt släpet tynger ner bilens dragkrok. Vid högt kultryck ligger lasten i släpvagen längst fram, detta medför att bilens framhjul får ett sämre grepp.

Utöver detta så kan även bilens halvljus bli bländande.