Vad är sant om bilens kontrollampor?

    ?
    ABS lampan börjar alltid lysa när jag bromsar.
    Om den röda oljelampan börjar lysa när jag kör kan jag fortsätta köra men inte fortare än 40 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Visar den gult så innebär det en varning och du bör fylla på med olja så snabbt som möjligt.

Visar den rött bör du genast lösa problemet innan du fortsätter din färd.