Vad betyder det om den här symbolen lyser på instrumentpanelen?

    Det är läckage i motorn.
    ?
    Kylarvätskan är för låg.
    Bensinen är snart slut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det kan vara för låg oljenivå i motorn, och då behöver du bara fylla på. Det kan också vara ett allvarligt fel.