Facebook pixel

Vad är oljestickan till för?

    Den arbetar in rätt mängd olja till motorn.
    ?
    Den förhindrar oljan ifrån att rinna över.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Oljestickan hittar du normalt vid oljebehållaren.