Vad är oljestickan till för?

    Den arbetar in rätt mängd olja till motorn.
    ?
    Den förhindrar oljan ifrån att rinna över.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Oljestickan är en mätare som visar nivån av motorolja i ett fordon. Det är ett viktigt instrument för att följa oljetrycket i motorn och se till att det finns tillräckligt med olja för att smörja alla rörliga delar. Det är viktigt att kontrollera oljenivån regelbundet för att förebygga motorns skador och förlänga dess livslängd.