Hur många passagerare får en personbil högst vara registrerat för?

    9 st passagerare.
    5 st passagerare.
    4 st passagerare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En personbil kan maximalt vara registrerad för att ta med 8 passagerare.

En niositsig bil består av 1 förare + 8 passagerare.