Vad står ESP för?

    Extra Stability Programme.
    Extra Safety Programme.
    Electronic Speed Programme.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

ESP står för Electronic Stability Programme (Elektronisk Stabilitetskontroll), och det är ett system i fordonet som förhindrar bilen ifrån att bli ostabil, exempel så minskar systemet risken för sladd.