Vilket alternativ stämmer angående trötthetsolyckor sent på natten?

    Äldre förare mellan 55-70 år löper störst risk att råka ut för trötthetsolyckor på natten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Unga förare har lättare att somna bakom ratten sent på natten, detta eftersom många har oregelbunda sömnvanor. Majoriteten av olyckorna på natten är trötthetsrelaterade.