Vad menas med växthuseffekten?

    ?
    Atmosfärens förmåga att släppa ut värmestrålning ut i rymden.
    Atmosfärens förmåga att bilda vattenånga och syre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Växthuseffekten är ett av de miljöproblem som diskuteras mest. När vi ökar utsläppen av olika gaser, bl a koldioxiden från trafiken, släpper atmosfären ut mindre mängder värme och jordens medeltemperatur höjs.