Vilket av följande ämnen bidrar mest till växthuseffekten?

    Kolmonoxid.
    ?
    Svaveldioxid.
    Kolväten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koldioxid är en gas som bidrar till växthuseffekten. Vägtrafiken står för dryg en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige.