Vad gör katalysatorn?

    Den fungerar som en ljuddämpare som dämpar motorljudet.
    ?
    Reducerar bilens koldioxidutsläpp med över 80%.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En katalysator omvandlar de skadliga ämnen i bränslet till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner. Katalysatorn har en arbetstemperatur på 400 - 600 °C. När katalysatorn nått sin arbetstemperatur kan den börja rena de giftiga avgaserna ända upp till 80 - 95%.