Ungefär hur stor del av koldioxidutsläppen är från fordonstrafiken i Sverige?

    45%.
    ?
    70%.
    15%.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ungefär 30% av det totala koldioxidutsläppen i Svergie kommer från fordonstrafiken.