Facebook pixel

Ungefär hur många personer dödas i trafiken varje år i Sverige?

    Över 400 personer.
    300 - 400 personer.
    100 - 200 personer.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mellan 250 och 300 människor dödas i trafiken och över 3 000 skadas allvarligt varje år.

2019 omkom 223 personer i vägtrafiken.