Ungefär hur många personer dödas i trafiken varje år i Sverige?

    Över 400 personer.
    300 - 400 personer.
    50 - 100 personer.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

2019 omkom 221 personer i trafiken.

2020 omkom 204 personer i trafiken.

2021 omkom 210 personer i trafiken.