Ungefär hur många personer skadas svårt i trafiken varje år i Sverige?

    ?
    Cirka 3000 - 3500 personer.
    Cirka 2000 - 2500 personer.
    Cirka 2500 - 3000 personer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mellan 1500 - 2000 personer skadas svårt i trafiken varje år.