Facebook pixel

Ungefär hur många personer skadas svårt i trafiken varje år i Sverige?

    ?
    Cirka 3000 - 3500 personer.
    Cirka 2000 - 2500 personer.
    Cirka 2500 - 3000 personer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka 1500 - 2000 personer skadas svårt i trafiken varje år.

År 2019 Svårt skadade 1899 personer och 223 omkomna.

År 2018 Svårt skadade 2195 personer och 324 omkomna.

År 2017 Svårt skadade 2275 personer och 252 omkomna.