Hur stor andel av alla bilförare som omkommer i trafiken är män?

    Cirka 10% av alla som omkommer i trafiken är män.
    ?
    Cirka 30% av alla som omkommer i trafiken är män.
    Cirka 50% av alla som omkommer i trafiken är män.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka åtta av tio (80%) är män som omkommer i trafiken. Särskilt unga män tenderar att överskatta sin körförmåga, ta onödiga risker och är mer impulsiva.