Vad innebär blockeringsregeln?

    Att jag inte får blockera andra fordon på en parkeringsplats.
    ?
    Att jag inte får blockera en buss som precis ska lämna en hållplats.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Blockeringsregeln innebär att du måste anpassa ditt körsätt i exempelvis korsningar och vid övergångställen så att du inte hindrar den korsande trafiken.

Exempelvis vid körning i tät trafik där det bildas kö. Då ska du anpassa din körning så att du inte blir stående någonstans där du blockerar korsande trafik.