Facebook pixel

Vilket av följande fordon får du köra utöver personbil med ett B-körkort?

    Tung lastbil med en totalvikt som överstiger 3500kg.
    Lätta och medeltunga lastbilar med en totalvikt på högst 7500kg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körkortsbehörigheten B ger dig rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500kg.