Facebook pixel

Du har ett körkort med behörigheten B, Vilket av följande fordon får du inte köra?

    ?
    Bil och släp med totalvikt på högst 3500kg.
    Traktor A & B.
    Trehjulig motorcykel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att köra buss måste du inneha körkortsbehörighet D.