Hur länge är ett B-körkort giltigt innan det måste förnyas?

    2 år.
    ?
    5 år.
    Ett körkort behövs aldrig förnyas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE.

Om du har körkort med högre behörighet, d.v.s. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE - måste körkortet förnyas vart femte år för att fortsätta gälla.