Du har sålt ditt fordon, är du skyldig att anmäla det till någon myndighet?

    Endast köparen måste göra anmälan inom 10 dagar till Transportstyrelsen.
    Jag måste göra anmälan inom 10 dagar till Polismyndigheten.
    Jag och köparen måste göra anmälan inom 10 dagar till försäkringsbolaget .
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du och köparen är skyldiga att anmäla det till Transportstyrelsen.

Ja, om du har sålt ett fordon är det viktigt att anmäla det till Transportstyrelsen inom 10 dagar. Du behöver fylla i och skicka in en så kallad "anmälan om ägarbyte" till Transportstyrelsen. Detta gör du för att informera dem om att äganderätten till fordonet har övergått till en ny ägare. Anmälan ska göras så snart som möjligt efter det att fordonet har sålts men senast 10 dagar. Förutom detta ska fordonsskatten avregistreras och det kan vara bra att kontakta försäkringsbolaget.