Vad menas med djupinlärning?

    ?
    Att lära sig mer än det man behöver inför ett prov.
    Att jag kan memorera en fråga utan att förstår varför.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Djupinlärning handlar om att förstå hur regler ska användas och varför de finns istället för att bara minnas dem.

Ytinlärning innebär att man bara minns kunskapen inför en teoriprov utan att förstå vad man har lärt sig.

Överinlärning innebär att du har tränat så mycket på en viss färdighet att den nästintill utförs automatiskt utan att du behöver tänka på den. Det är viktigt att överinlära sig vissa handlingar såsom att byta växel, använda blinkers och bromsa mm.