Vad menas med att du börjar automatisera delar av din körning?

    Att jag lär mig köra en automatväxlad bil.
    ?
    Att jag lär mig trafikreglerna så att jag automatiskt gör rätt i alla lägen.
    Att jag använder bilens farthållare under längre körningar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Efter övning kan vi växla utan att titta ner och fötterna hittar rätt pedal av sig själv - vi har börjat automatisera en del av körningen.