Vems ansvar är det att information om medicin som påverkar körförmågan når dig som förare?

    Det är läkarens ansvar att meddela mig om medicinen inte är lämplig under körning.
    ?
    Det är apotekspersonalens ansvar att meddela mig om medicinen inte är lämplig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är ditt ansvar att ta reda på om medicinen du tar är tillåtet under körning, läs om hur du kan använda läkemedlet i bipacksedeln som följer med förpackningen.