Vilket av följande alternativ beskriver en impulsiv förare bäst?

    Att föraren har en snabbare uppfattningsförmåga än genomsnittsföraren.
    Att föraren kan snabbt ta sig ur farliga trafiksituationer.
    Att föraren “tänker först och handlar efter rätt beslut”.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att handla impulsivt innebär att du reagerar på någonting och handlar utan att först analysera situationen och fatta ett beslut.