Vilket av följande alternativ beskriver bortträngning?

    ?
    Jag kör alltid med stora marginaler i sidled så att jag inte tränger in ett annat fordon.
    Jag blir förolämpad av att ett annat fordon kör om mig.
    Jag lägger skulden på andra i trafiken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bortträngning innebär att du struntar i att vissa saker du gör i trafiken kan vara farliga. Du bortser då ifrån farorna som uppstår på grund av ditt beteende för stunden.