Vilket alternativ beskriver självhävdelse?

    Att vara riskmedveten och ha handlingsberedskap är viktigt i trafiken.
    ?
    Att lägga skulden på någon annan eller annat.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tolkar du det som en förolämpning om du blir omkörd eller ser varje trafiksignal som en möjlighet till en accelerationstävling så har behovet av självhävdelse blivit en olyckrisk.