Kan stress påverka din körförmåga?

    All typ av stress försämrar prestationsförmågan.
    ?
    Stress har ingen koppling till ökad/minskad prestationsförmågan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stress - Ibland talar man om positiv stress.

Då menar man den känsla du upplever när du är “på hugget”, alert och motiverad att ta itu med en uppgift.

Stress kan upp till en viss nivå vara positiv och öka vår prestationsförmåga.