Facebook pixel

Du väntar i kö på järnvägsövergången. Varför bör du stänga av motorn omgående?

    För att kyla ner motorn om jag har kört en längre sträcka.
    För att motorn inte ska överhettas.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stäng av motorn omgående när du står i kö vid till exempel järnvägsövergång och broöppning så att du inte släpper ut avgaser i onödan.