Kan du förhindra farliga trafiksituationer genom att använda hörseln under körning?

    ?
    Nej, om det är något fel på bilen bör det lysa en varningslampa.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är mycket du kan upptäcka med hörseln, bland annat tjutande däcksom kan tyda på att däcken är slitna eller gamla. Du kan undvika dyra reperations kostnader om du upptäcker felen i godtid.