Vilket alternativ stämmer angående periferiseendet?

    Periferiseendet utgör 1-2% av synfältet.
    Periferiseendet är det jag ser tydligast när jag koncentrerar mig.
    ?
    Periferiseendet försämras inte av att jag är trött.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Periferiseende är det vi ser utan att vi fokuserar på det och det är ca 98% av synfältet. Vi lägger märke till saker med periferiseendet men måste använda direktseendet för att kunna fokusera mer exakt på en händelse.