Vilket alternativ stämmer angående direktseende?

    Direktseende utgör 98% av synfältet.
    Med direktseende kan vi uppfatta och se saker utåt sidorna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Direktseende är begränsat till en mycket liten del av synfältet och det är endast här som vi kan uppfatta färger.

Du utnyttjar ditt direktseende när du exempelvis läser detta stycke, så rör sig dina ögon mellan textraderna, d.v.s. att du flyttar blicken när du läser vidare på texten.