Facebook pixel

Vem bär ansvaret om du är inblandad i en trafikolycka efter att ha tagit medicin som påverkat din körförmåga som din läkare skrivit ut?

    ?
    Läkaren bär ansvaret.
    Apotekspersonalen bär ansvaret.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är bara du själv som bär ansvaret vid intag av medicin som försämrar din körförmåga.

Det är ditt ansvar att läsa bipacksedeln, och utifrån den information avgöra om det är lämpligt att köra bil eller inte.