Vem bär ansvaret om du är delaktig i en trafikolycka efter att ha tagit mediciner som påverkar din körförmåga, vilket din läkare har skrivit ut till dig.

    ?
    Läkaren bär ansvaret.
    Apotekspersonalen bär ansvaret.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du är involverad i en trafikolycka efter att ha tagit medicin som påverkat din körförmåga, så är det du som bär ansvaret för olyckan. Det spelar ingen roll om medicinen har skrivits ut av en läkare eller inte, det är alltid ens eget ansvar att säkerställa att man är i kördugligt skick innan man sätter sig bakom ratten.

Därför är det viktigt att följa instruktionerna på medicinens förpackning noga, och att rådfråga sin läkare eller apotekspersonal om det finns några tvivel om hur medicinen påverkar körförmågan.