Facebook pixel

Varför har det införts ett förbud mot så kallade HA-oljorna?

    HA-oljorna ökade bränsleförbrukningen och slitaget på motorer.
    ?
    HA-oljorna uppfyller inte produktkraven som krävs.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

HA-oljor användes av däcktillverkare för att gör gummit i däcken mjukare och därmed få bättre grepp på vägen.

Dessa oljor innehåller kemikalier, är cancerframkallande och en miljöfarlig produkt.