Hur stor del av de personer som döms för rattfylleri är män?

    Ungefär 10-20%
    ?
    Ungefär 40-50%
    Ungefär 60-70%

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige är andelen män bland dömda rattfyllerister betydligt högre än kvinnor. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) är det cirka 80-90 procent män och 10-20 procent kvinnor som döms för rattfylleri varje år. Detta är en kraftig överrepresentation av män, jämfört med andelen män och kvinnor i den svenska befolkningen.