Hur påverkas du av alkohol?

    ?
    Hörseln påverkas negativt.
    Ögats ljuskänslighet minskar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Synen försämras vid alkoholpåverkan. Synfältet minskar, mörkerseendet försämras och vid hög alkoholhalt kan dubbelseende inträffa.