Vilket är det bästa sättet att minska svårighetsgraden i din körning?

    Jag håller fordonet i bra skick och följer tresekundersregeln.
    ?
    Jag tränar upp min reaktionsförmåga.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det mest effektiva sättet att minska svårighetsgraden på sin körning, är att planera sin körning, ha goda avsökningsrutiner och inte ta onödiga risker som sätter andra och sig själv i fara.