Du äger en personbil som är 6 år gammal. Hur ofta ska din bil besiktas?

  Med 3 års mellanrum.
  Senast 18 månader efter föregående besiktning.
  Vartannat år.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

 • Den första kontrollbesiktningen ska utföras senast 36 månader efter att bilen togs i bruk för första gången
 • Den andra kontrollbesiktningen ska utföras senast 24 månader efter den månad då den första kontrollbesiktningen genomfördes
 • Därefter ska bilen kontrollbesiktas senast 14 månader efter månaden för föregående besiktning