Var inträffar de flesta trafikolyckorna?

    Utanför tättbebyggt område.
    På motorvägen.
    På parkeringsplatser.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De flesta trafikolyckorna inträffar på vägar och gator inom tätbebyggt område, såsom städer och större orter. Dessa platser har oftast hög trafikintensitet och högre risk för kollisioner på grund av det täta fordons- och fotgängartrafiken, korsningar och svängar.

På landsbygden är risken för trafikolyckor oftast lägre, men det finns fortfarande en risk för olyckor på vägar med höga hastigheter eller dåliga förhållanden. Det kan också varierar beroende på tid på dygnet och veckodag, där olika situationer kan öka eller minska risken för olyckor.