Facebook pixel

Var inträffar de flesta trafikolyckorna?

    Utanför tättbebyggt område.
    På motorvägen.
    På parkeringsplatser.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Många olyckor inträffar inom tättbebyggt område, detta beror på dessa områden är mer trafikerade och risken för olyckor ökar.