Var inträffas de flesta dödsolyckorna i trafiken?

    ?
    Inom tättbebyggt område.
    Det finns ingen skillnad mellan dessa två.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De svåraste olyckorna händer utanför tättbebyggt område där hastigheterna är högre. De flesta dödsolyckorna inträffar utanför tättbebyggt område.