Vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område?

    Omkörningsolyckor.
    Viltolyckor.
    ?
    Mötesolyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De vanligaste olyckorna utanför tättbebyggt område är s k singelolyckor, d.v.s. sådana med endast ett fordon inblandat.