Facebook pixel

Vilket alternativ stämmer för en trafikolycka med dödsfall eller svåra personskador?

    Fordonen får absolut inte flyttas.
    Fordonen måste flyttas även om de utgör en fara eller endast ett hinder för övrig trafik.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om någon dödats eller blivit svårt skadad, får du endast flytta fordonet om det utgör en fara för övrig trafik.