När är risken störst att drabbas av kolmonoxidförgiftning?

    När jag kör sakta i en trafikkö inom tätbebyggt område.
    ?
    När jag kör med fönstren öppna i låg hastighet.
    När jag kör med fönstren öppna i hög hastighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken för förgiftning är störst när du kör tomgång i ett garage med dålig ventilation. Anledningen till detta beror på att utrymmet i ett garage är såpass litet att de skadliga ämnen cirkulerar i ditt garage.