Du kör mot en polis som visar detta tecken. Vad vill polisen att du ska göra?

    Minska hastigheten.
    ?
    Öka hastigheten.
    Fortsätta köra fram.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan även visas med en stoppspade.