Är det möjligt att styra bilen om servostyrningen inte fungerar?

    ?
    Nej, om servostyrningen inte fungerar så går det inte att styra bilen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Servostyrning är ett hydraulisk system som gör det enklare att styra bilen. Skulle systemet inte fungera blir bilen betydligt tyngre att styra.