Vilken utrustning är du skyldig att ta med dig i bilen under körning?

    Reservhjul.
    Startkablar.
    Bogserlina.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du är skyldig att medföra en varningstriangel.