Hur påverkas reaktionssträckan av förarens ålder och erfarenhet?

    En 18-årig har vanligtvis kortare reaktionssträcka än en 45-åring.
    Reaktionssträckan påverkas inte av förarens ålder eller erfarenhet utan beror bara på hastigheten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ju längre tid du har haft körkort och kört desto mer erfaren blir du i trafiken och kan reagera snabbare i olika situationer.